Blokzincir Teknolojisi

Blokzincir bloklardan oluşan zincir yapıya sahip, kullanıcıların birbirine eşler arası bağlandığı merkezi olmayan bir sistemdir. Bitcoin’in arkasında yer alan veritabanı sistemi olan Blokzincir Teknolojisi pek çok alanda ve sektörde kullanılmaktadır. Transfer işlemleri gerçekleştirilirken bloklar şifrelenir, değiştirilemez ve kırılamaz hale gelir. Merkeziyetsiz yapısı ile güvenlidir. Kötü amaçlı eylemlere yönelik hedeflere ulaşmak yapısı nedeni ile imkansıza yakındır.

Dağınık Defter Teknolojisi (DLP), Bitcoin (BTC) ile beraber popüler olmuştur. Gelişimiyle ve üzerinde yürütülen çalışmalarla birlikte gün geçtikçe daha çok kişi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Ağ içerisinde yapılan işlemler bloklar halinde gerçekleşmektedir. Yapılan işlemlerin her biri için ayrı bir hash üretir.

Blokzincir'in Özellikleri:

1) Aitliği yoktur ve merkezi değildir.

2) Veriler kriptografik olarak saklanır.

3) Blokzincirin içindeki verilere müdahale edilemez.

4) Şeffaftır, istenirse veriler izlenebilir.

Bilgiler karmaşık şifrelemeler yolu ile gizlenir. Blokzincir henüz erken dönemlerini yaşıyor ve ileri vadede daha geniş alana yayılmış olarak fayda sağlayabileceği öngörülüyor.

Blokzinciri Çeşitleri:

1) Açık Blokzinciri

2) Özel Blokzinciri

3) Konsorsiyum Blokzinciri

Blokzinciri çeşitlerini açıklayalım;

Açık Blokzinciri

Söz konusu Blokzincirin ağına herkes katılabilir. Tam bağımsızdır ve merkezi otorite gerektirmez. Ethereum ve Bitcoin Açık Blokzinciri yapısına örnek olarak gösterilebilir.

Özel Blokzinciri

İzin verilen kullanıcılar ağa katılabilir. Mutabakat herkese açık ya da izin gerektiren biçimde gerçekleşebilir. Eris Industries isimli blokzincir teknolojisini kullanarak paylaşılan yazılım veritabanı sağlayıcısı örnek olarak verilebilir.

Konsorsiyum Blokzinciri

Açık Blokzinciri ve Özel Blokzinciri birleşimi olarak kabul edilir. Veriler açık ya da özel olabilir. Konsorsiyum Blokzinciri bir araya gelerek iş birliği yaparak farklı modeller geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten kurum ya da kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Blokzincir'in Avantajları:

1) Dayanıklılık

2) Güvenlik (Merkeziyetsizlik)

3) Veri Aktarımında Başarı

4) Uyarlanabilmesi

Blokzincir'in Dezavantajları:

1) Performans

2) Sorgulama Kriterleri

Avantajları dezavantajlarına oranla daha fazla olan bu teknoloji geleneksel merkezi sistemleri dönüştürme yönünde etki gösteriyor. İleri tarihte kullanılabileceği pek çok alan olduğu öngörülüyor. Finans sektörü ile birlikte pek çok sektörde de kullanımı yaygınlaşmaya başlayan bu teknolojinin bilimsel yönde keşiflere ve çalışmalara da katkı sağlayabileceğinden bahsedebiliriz.

Sonuç olarak, gelişen teknoloji ile birlikte artık dünyada dönüşmeye başlayan finansal sistemler ve sektörel bazlı değişimler var olan düzende gerçekleşecek yeniliklere işaret ediyor.

 

Share: 2504